Διοίκηση

Γενικός Διευθυντής: -

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Ευάγγελος Λιανόπουλος

Οικονομικός Διευθυντής: Μιχαήλ Πουλής

Προϊστάμενος Λογιστηρίου: Αθανάσιος Χαρμπής

Διευθυντής Αγορών & Εξαγωγών: Κωνσταντίνος Δεμέναγας

Εμπορικός Διευθυντής: Αθανάσιος Φειδάκης

Διευθυντής Πωλήσεων: Γεώργιος Γκέος

Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος: Παναγιώτης Φραγκόπουλος

Διευθυντής Marketing: Νικόλας Βενιέρης 

Διευθυντής Μηχανογράφησης: Σωτήριος Μητρέλης

Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου: Ανδρέας Πολίτης

Υπεύθυνος Διαχείρισης: Αντώνιος Καναβός