Διοικητικό Συμβούλιο

Pexels photo 485553

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: Γεώργιος Φειδάκης του Αθανασίου

Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Σπύρος Λιούκας του Κωνσταντίνου

Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Παντούσης του Δημητρίου

Εκτελεστικό Μέλος: Αθανάσιος Φειδάκης του Κωνσταντίνου

Εκτελεστικό Μέλος: Κωνσταντίνος Δεμέναγας του Ανδρέα – Φωτίου

Μη Εκτελεστικό Μέλος: Παναγιώτης Οικονομόπουλος του Κων/νου

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος: Ιωάννης Κατσουλάκος του Σωκράτη

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος: Νικόλαος Πιμπλής του Ευαρέστου

Στο fgeurope.gr χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.