Χρήσιμες Συμβουλές

Κλιματισμός

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ

1. Φροντίστε απαραίτητα για την προληπτική ετήσια συντήρηση του κλιματιστικού σας.

Με την ετήσια συντήρηση επιτυγχάνετε:

 • Την καλή λειτουργία του μηχανήματος
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Μακροζωία του μηχανήματος
 • Διατήρηση προνομίων εγγύησης


2. Φροντίστε επίσης κατά την περίοδο λειτουργίας του μηχανήματος τα εξής:

 • Τον καθαρισμό των φίλτρων μία φορά το μήνα.
 • Την ελεύθερη ροή του αέρα στο εξωτερικό μηχάνημα.
 • Την ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 25-27℃ στη λειτουργία ψύξης και αντίστοιχα στους 22-24℃ στη λειτουργία θέρμανση, για να επιτευχθεί πολύ οικονομική λειτουργία.
 • Τον έλεγχο ροής συμπυκνωμάτων από τον σωλήνα αποχέτευσης όταν το μηχάνημα λειτούργει στην ψύξη.


3. Κατά την περίοδο παρατεταμένης μη λειτουργίας του μηχανήματος (άνω των 10 ημερών) φροντίστε:

 • Να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το χειριστήριο για την αποφυγή οξείδωσης των επαφών.
 • Να αφαιρέσετε την τροφοδοσία του ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πριν την επαναχρησιμοποίηση του κλιματιστικού σας, συνιστάται να επαναφέρετε την τροφοδοσία ρεύματος  τουλάχιστον 12 ώρες ΠΡΙΝ την ενεργοποίηση της συσκευής, ειδικά την χειμερινή περίοδο.


Ψυγεία

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ

 1. Αν η συσκευή σας λειτουργεί συνεχώς ή λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα με πολύ σύντομες παύσεις και η θερμοκρασία του δωματίου είναι ψηλότερη των +35οC, ελέγξτε αν η συσκευή αερίζεται επαρκώς.
 2. Αν το κουμπί του θερμοστάτη έχει τεθεί σε υψηλές ενδείξεις ή αριθμούς, θέστε το κουμπί του θερμοστάτη σε χαμηλότερες ενδείξεις ή αριθμούς.
 3. Ελέγξτε αν η λειτουργία FAST FREEZING ή SUPER FREEZING (Γρήγορη Ψύξη) έχει ενεργοποιηθεί. Αν έχουν περάσει περισσότερες από 24 ώρες από τη στιγμή που τα τρόφιμα τοποθετήθηκαν για κατάψυξη, πιέστε ξανά το πλήκτρο FAST FREEZING ή SUPER FREEZING, απενεργοποιώντας το.
 4. Μην τοποθετείτε το ψυγείο σας δίπλα σε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα και αφήστε τον ελεύθερο χώρο που προβλέπει ο κατασκευαστής. Ένα ψυγείο χωρίς επαρκή αερισμό καταναλώνει πολλαπλάσια ποσά ενέργειας από αυτά που θα έπρεπε για να διατηρήσει την θερμοκρασία στα ιδανικά επίπεδα.
 5. Αν η συσκευή βρίσκεται σε χώρο που η θερμοκρασία του είναι χαμηλότερη των 10 οC τότε ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στην σωστή λειτουργία της συσκευής.
 6. Αν η εξωτερική μπροστινή πλευρά της καμπίνας (θάλαμος κατάψυξης) είναι πολύ ζεστή, και η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ υψηλή (π.χ. τις πολύ ζεστές καλοκαιρινές ημέρες), το σύμπτωμα αυτό είναι φυσιολογικό. Η θερμοκρασία στο σημείο αυτό θα ελαττωθεί όταν ελαττωθεί η θερμοκρασία του δωματίου.
 7. Αν εμφανισθεί στο εσωτερικό του θαλάμου κατάψυξης στρώμα πάγου πάχους μεγαλύτερου των 4 ή 5 χιλ., τότε αυτό οφείλεται στην συμπύκνωση υγρασίας που προέρχεται από τα τρόφιμα και το περιβάλλον. Θα πρέπει να κάνετε περιοδικά απόψυξη και καθαρισμό της συσκευής ακολουθώντας τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Θα πρέπει επίσης να τυλίγετε προσεκτικά τα τρόφιμα πριν την κατάψυξή τους.
 8. Αν ακούτε ‘σφυρίγματα’ και ‘γουργουρίσματα’ σαν να ρέει κάποιο υγρό, αυτοί οι θόρυβοι προέρχονται από την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού μέσα στις σωληνώσεις του ψυκτικού κυκλώματος. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο που εμφανίζεται κυρίως σε συσκευές με εξωτερικό ορατό κύκλωμα σωληνώσεων. Οι θόρυβοι αυτοί πιθανόν να γίνονται περισσότερο αισθητοί αμέσως μετά την παύση του συμπιεστή, γιατί η κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού δεν σταματά αμέσως, αλλά συνεχίζεται για λίγα ακόμη λεπτά παρότι ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.


Κουζίνες

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ KOYZINΑ ΣΑΣ  

 1. Αν η συσκευή δε λειτουργεί καθόλου, ελέγξτε τις συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος και γκαζιού.
 2. Αν υπάρχουν προβλήματα κατά το μαγείρεμα στο φούρνο, ελέγξτε αν οι σχάρες του φούρνου είναι σε λανθασμένη θέση, είτε πολύ ψηλά είτε πολύ χαμηλά. Για να ενεργοποιήσετε το θερμοστοιχείο ασφαλείας πρέπει να πιέζετε συνεχόμενα το αντίστοιχο κουμπί τουλάχιστον 5/6 δευτερόλεπτα. Διαβάστε προσεχτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ σχετικά με την ιδανική θερμοκρασία μαγειρέματος (ψησίματος).
 3. Αν η συσκευή σας τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία και αναδύονται καπνός και δυσάρεστες οσμές, αυτό οφείλεται στην τήξη και εξάτμιση των κολλητικών ουσιών που υπάρχουν στην μόνωση της πόρτας της συσκευής καθώς και από την τήξη και εξάτμιση του αντιοξειδωτικού στρώματος των αντιστάσεων, που τίθεται από το εργοστάσιο. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν διαβάσετε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, συνίσταται πριν την πρώτη κανονική χρήση, να τεθεί σε λειτουργία ο φούρνος άδειος στη μέγιστη θερμοκρασία για περίπου ½ ώρα με ανοιχτά τα παράθυρα της κουζίνας σας.
 4. Αν οι ηλεκτρικές εστίες παρουσιάζουν προβλήματα οξείδωσης, τότε ανάψτε την εστία κενή χωρίς κάποιο αντικείμενο πάνω, για λίγα λεπτά ώστε να καούν τελείως τα τυχόν υπολείμματα τροφών. Στη συνέχεια σβήστε την εστία, περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία της και καθαρίστε τις εστίες με όσο το δυνατόν στεγνότερο πανί για να αποφύγετε τη σκουριά.
 5. Αν το πλατό ψησίματος παρουσιάζει ίχνη οξείδωσης, απομακρύνετε τη σκουριά της επιφάνειας με σύρμα ή ψιλό γυαλόχαρτο. Πλύνετε την επιφάνεια με καυτό νερό και απορρυπαντικό για πιάτα. Ξεβγάλτε και στεγνώστε την επιφάνεια προσεχτικά. Περάστε πάνω στην επιφάνεια ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ελαιόλαδο. Επίσης, ιδανικά θα πρέπει κατά τη διάρκεια του ψησίματος, να καθαρίζετε το πλατό με σκληρό πανί βρεγμένο με ελαιόλαδο.


Πλυντήρια Ρούχων

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ  ΣΑΣ

 1. Αν η συσκευή δε λειτουργεί σε κανένα πρόγραμμα, ελέγξτε την καλωδίωση και σύνδεση της πρίζας καθώς επίσης ελέγξτε και αν η πόρτα ή το καπάκι του πλυντηρίου (ανάλογα με το μοντέλο) είναι κλειστά.
 2. Αν ο κάδος δε γεμίζει με νερό, ελέγξτε μήπως το φίλτρο της βαλβίδας είναι βουλωμένο. Ξεβιδώστε το παξιμάδι που συνδέει τον σωλήνα παροχής με το άκρο της βαλβίδας και καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας. Επίσης, ελέγξτε αν ο χρονοδιακόπτης έχει τεθεί στο σωστό χρόνο ή η επιλογή του προγράμματος είναι στη σωστή θέση, έτσι ώστε να συμπέσει ακριβώς με αριθμό ή σύμβολο.
 3. Αν η συσκευή δεν αποχετεύει το νερό, ελέγξτε αν ο σωλήνας αποχέτευσης είναι τσακισμένος. Επίσης, ελέγξτε αν το φίλτρο της αντλίας αποχέτευσης (αν υπάρχει) είναι βουλωμένο.
 4. Αν η συσκευή δεν εκτελεί κανένα στύψιμο, ελέγξτε αν το πλήκτρο ΟΧΙ ΣΤΥΨΙΜΟ έχει πιεστεί (ενεργοποιηθεί). Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πιέζοντας ξανά το πλήκτρο και επιλέξτε πάλι τη φάση του στυψίματος.
 5. Αν υπάρχει πολύ αφρός στο νερό που αποχετεύει μετά το τελευταίο ξέβγαλμα, ίσως να έχει γίνει χρήση οικολογικών απορρυπαντικών που περιέχουν ανιονικά πρόσθετα. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εντελώς. Η καλύτερη σύσταση προς τον πελάτη είναι να ελαττώσει την ποσότητα του απορρυπαντικού και να χρησιμοποιεί (όπου υπάρχει) τη λειτουργία EXTRA (ΕΠΙΠΛΕΟΝ) ΞΕΒΓΑΛΜΑ πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο.


Πλυντήρια Πιάτων

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΑΣ

 1. Αν η συσκευή δε λειτουργεί σε κανένα πρόγραμμα, ελέγξτε αν το φις έχει μπει σωστά στην πρίζα.
 2. Αν η συσκευή δεν παίρνει νερό, ελέγξτε αν η βρύση του δικτύου ύδρευσης είναι κλειστή. Επίσης, ελέγξτε αν ο χρονοδιακόπτης έχει τεθεί στη σωστή θέση. Θέστε τη λαβή του χρονοδιακόπτη στη σωστή θέση, έτσι ώστε να συμπέσει ακριβώς με αριθμό ή σύμβολο.


Φούρνοι Μικροκυμάτων

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

 1. Αν η συσκευή δε λειτουργεί καθόλου, ελέγξτε αν το φις του καλωδίου έχει μπει σωστά στην πρίζα. Ελέγξτε την καλωδίωση και τη λειτουργία της πρίζας, αν υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ή πεσμένη ασφάλεια της γραμμής. Επίσης, ελέγξτε αν έχετε επιλέξει λειτουργία μαγειρέματος.
 2. Αν δημιουργούνται σπινθηρισμοί μέσα στο φούρνο, ελέγξτε αν ο φούρνος είναι άδειος. Η λειτουργία του φούρνου άδειου είναι εντελώς λανθασμένη. Απαγορεύεται να λειτουργείτε τον φούρνο μικροκυμάτων ενόσω είναι άδειος. Αν θέλετε να κάνετε κάποια δοκιμή, τοποθετείστε τουλάχιστον ένα ποτήρι με νερό.
 3. Τα φαγητά πρέπει να τοποθετούνται σε σκεύη ειδικά για φούρνους μικροκυμάτων και οπωσδήποτε όχι μεταλλικά ή με μεταλλικά εξαρτήματα.
 4. Αν το φαγητό δεν μαγειρεύτηκε καλά, επιλέξτε υψηλότερη βαθμίδα ισχύος ή επιμηκύνετε το χρόνο μαγειρέματος.
 5. Να αποψύχετε καλά τα τρόφιμα που θα μαγειρέψετε με μικροκύματα. Σε κάθε φούρνο μικροκυμάτων υπάρχει η λειτουργία ΑΠΟΨΥΞΗ.
 6. Να καθαρίζετε προσεχτικά τα εσωτερικά τοιχώματα και τον πυθμένα του φούρνου μετά από κάθε μαγείρεμα.

Στο fgeurope.gr χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.