2ο ΧΛΜ. ΛΑΓΚΑΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6944907477