ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43, 59100, ΒΕΡΟΙΑ
2331022234 & 2331023377