ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ – ΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ LIDL), 21100, ΝΑΥΠΛΙΟ
2752025800 & 2752026400