Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 264, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2551026755