ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, 22001, ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
2755023000
karkoulis@electronet.gr