ΚΑΛΟΥΤΑ 2, 82100, ΧΙΟΣ
2271044222
michailidis@electronet.gr