Κολοκοτρώνη 25, 262 21 , ΠΑΤΡΑ
2610278278
papandrikopoulos@electronet.gr