ΔΑΜΙΑΝΟΥ 2, 65403, ΚΑΒΑΛΑ
2510839727
pervanas@electronet.gr