Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 60132, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
2351029429
serafeim@electronet.gr