Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 21, 15121, ΠΕΥΚΗ
2106129036 & 2106129037
tranoulis2@electronet.gr