3ο ΧΛΜ. ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ, 66100, ΔΡΑΜΑ
2521042940-1
chri-dis@euronics.gr