ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 70 , 62400, ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
2325022370
dodos@euronics.gr