ΚΡΙΕΖΗ 4, 65302, ΚΑΒΑΛΑ
2510836772
karakolidis@euronics.gr