ΜΑΞ. ΓΡΑΙΚΟΥ 40, 47100, ΑΡΤΑ
2681072454
gkarantzias@euronics.gr