ΠΕΣ. ΜΑΧΗΤΩΝ 11, 32300, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
2261033036
kialios@euronics.gr