Λ. ΚΥΚΝΩΝ 24, 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ
2467083314
nedanis@euronics.gr