24003, ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2765022660
stylari@euronics.gr