ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 21, 32200, ΘΗΒΑ
2262022960
panagiotopoulos@euronics.gr