81102, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΣΒΟΥ
2253031101
niksarag@euronics.gr