ΑΘΗΝΑΣ 46, 58300, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
2382500890
saroglou@euronics.gr