73001, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
2823041537
sfakianakis@euronics.gr