Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ
2493024415
zianos@euronics.gr