ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ , 57021, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2397025878
zografos@euronics.gr