Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 489-491, 15343, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2106016852