ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 4, 57003, ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2310701221