ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 170, 26226, ΠΑΤΡΑ
2610623634
info@diathermikipatras.gr
www.diathermikipatras.gr