25ης ΜΑΡΤΙΟΥ , 32012, ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2267041883/49398 & 6932303087