63075, ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2377022788 & 2377022217
christodoulou@welcomestores.gr