84501, ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ
2282042200
kontomarkos@welcomestores.gr