, 64004, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ
2593022606 & 2593022918
zagorianos@welcomestores.gr