3ο ΧΛΜ. Λ. ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ, 85100, ΡΟΔΟΣ
2241066551