ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ, 24014, ΧΑΤΖΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
2722098033 & 6944686804