Συνεργασία της FG Europe με HITACHI EUROPE LTD

12 Φεβρουαρίου, 2019

Συνεργασία της FG Europe με HITACHI EUROPE LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της FG EUROPE ΑΕ στην Ελληνική αγορά, η Διοίκηση της εταιρίας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την εταιρεία HITACHI EUROPE LTD, αναλαμβάνει από τον Μάρτιο του 2019 τη διανομή των λευκών οικιακών συσκευών HITACHI στην Ελληνική αγορά.

Η εν λόγω συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την FG EUROPE AE, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική παρουσία και τα μερίδια αγοράς των προϊόντων HITACHI στην Ελλάδ