4 προγράμματα (συμπ. Προγραμμα Universal/Rapid 30'/90')