5 Προγράμματα (συμπ. Πρόγραμμα 90-30΄/ Intensive/ Eco/ Πρόπλυση)