8 προγράμματα (συμπ. Προγραμμα 90΄/Universal/Rapid 30'/Πρόπλυση/Glass/Eco)