Δυνατότητα αφύγρανσης φρούτων, μανιταριών κλπ. (λειτουργία ξήρανσης)