Μεικτός αερόθερμος φούρνος (αντιστάσεις & convection αέρας)