Στην FG EUROPE, συνειδητοποιούμε την ευθύνη κάθε εταιρείας για παραγωγή κοινωνικού έργου παράλληλα με την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των εργαζόμενων, των επενδυτών και του καταναλωτικού κοινού. Γι’ αυτό συμμετέχουμε σε υγιείς και ωφέλιμες δράσεις και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες υποστήριξης του κοινωνικού συνόλου.

Η κοινωνική ευαισθησία της Διοίκησης του Ομίλου εκφράζεται μέσω της χορήγησης υποτροφιών που καλύπτουν τα δίδακτρα σπουδών των υποψηφίων σπουδαστών με μοναδικό κριτήριο το χαμηλό οικογενειακό τους εισόδημα, της επιχορήγησης προγραμμάτων έρευνας σε τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών, της συμμετοχής σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση κοινωνικά αδύναμων ομάδων.

Η πολιτιστική ευαισθησία της Διοίκησης εκφράζεται μέσω χορηγιών σε σημαντικές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

  • Σεβασμός στο περιβάλλον
  • Προτεραιότητα στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών του Ομίλου
  • Υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου
  • Σεβασμός στους θεσμούς της αγοράς και τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού